بهمن
۲۳
۱۳۹۱

عسل ارگانیک خارشتر

شرح گیاه خارشتر

درختچهای کوچک و گسترده روی زمین که بلندی آن از نیم متر تا یک متر و خاردار است و کرکهای تیزی دارد. غلاف میوهی آن کرکدار، کمی ضخیم و خمیده و اسفنجی است و تخمدان آن پوشیده از تارهای ابریشمی است. میوهای بندبند با ظاهری منظم دارد که ریشه ای آن بسیار عمیق میشود تا به آب برسد. دانه های آن در ابعاد ارزن و به رنگ سرخ است. از این گیاه مادهی قندی به نام «ترنجبین» به خارج ترشح می شود. که خاصیت داروی دارد و این گیاه به فراوانی در حاشیه کویر خوروبیابانک میروید فصل گلدهی ان در شهرستان خورویبانک اردیبهشت ماه است عسل ان اگر با گلهای دیگر همراه نباشد سفید رنگ می باشد.این گیاه بصورت خودرو در بیرون وحاشیه کویر میروید.  عسل این گیاه که در هوای پاک کویر برداشت میشودو هیچ گونه سمپاشی روی ان نجام نمیشود کاملاارگانیک میباشد

درباره نویسنده: محمدرضا مسعود

اینجانب محمدرضامسعود کارمند دامپزشکی واولین زنبور دارشهرستان خور وبیابانک از توابع استان اصفهان که با حدود 200 کندو به زنبور داری مشغول می باشم در این سایت سعی شده دررابطه با عسلهای تولیدی ام و همچنین خواص عسل وزنبور داری مطالبی را ارسال کنم. تلفن های تماس تماس : ۰۹۱۳۳۲۳۳۲۹۵ ۰۳۲۴۴۲۲۳۳۰۳

فرستادن دیدگاه

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر