شهریور
۲۵
۱۳۹۲

وسایل کار زنبور داری

وسایل کار زنبور داری

وسایل کار زنبور داری

۱ – کلاه توری*

۲ – دستکش (چرمی ،کتانی و . . . )*

۳ – دودی*

۴ – چنگال*

۵ – قاشق پیوند

۶ – استراکتور*

۷ – فرم چوبی

۸ – سطل های عسل

 ۹ – فاب پیوندی ( برای تکثیر ملکه)

۱۰ – اهرم (برای جا به جا کردن قابها یی که در کندو به هم چسبیه اند و . . .)*

۱۱ – صافی دوبل ( برای جدا کردن ذرات معلق در عسل بعد از استراکتور کردن)

۱۲ – قاب پرورش ملکه ( برای تکثیر مصنوعی ملکه)

۱۳ – کاردک

۱۴ – همزن عسل

۱۵ – قفسه ملکه ( برای حمل ملکه از جایی به جای دیگر و جلو گیری از صدمه دیدن ملکه)

۱۶ – برس نرم ( برای جدا کردن  و یا راندن زنبور ها از روی قاب )*

۱۷ – دستگاه بسته بندی عسل

۱۸ – انکوباتور

۱۹ – ظرف غذا خوری( برای تغذیه زنبور عسل )*

۲۰ – ظروف نگهداری عسل*

۲۱ – قفسه بزرگ ملکه

۲۲ – ترازو ( برای وزن کردن کندو ها و یا عسل برداشتی)

۲۳ – قرقره سیم گالوانیزه ( برای سیم کشی قابها که به هنگام استراکتور کردن موم از قاب جدا نگردد.)*

۲۴ – بر چسب یا رنگ ملکه

۲۵ – پنجره ملکه ( به هنگام طبق دادن به کندو بین طبق و کندو قرار می گیرد و مانع وارد شدن ملکه به طبق می گردد)

۲۶ – تخته موم دوز ( تکیه گاهی برای موم به هنگام موم دوزی)

۲۷ – دستگاه گرفتن ملکه

۲۸ – جعبه بزرگ یا کندوی خالی ( برای حمل قابهای عسل و . . )*

۲۹ – موم دوز ( وسیله ای برای موم دوزی)*

۳۰ – دستگاه تلقیح ملکه

۳۱ – موم بر *

بدیهی است که برای یک زنبور دار هر چه ابزار و امکانات بیشتری در دست رس باشد در کار خود موفق تر خواهد بود اما همه وسایلی که در بالا ذکر گردید . لازمه یک زنبور ستان نیست . چرا که بعضی از زنبور داران ملکه های مورد نیاز خود را از همکاران خود تهیه می کنند   پس نیازی به وسایل پرورش ملکه ندارند . وسایل ستاره دار (*) برای یه زنبور دار معمولی لازم می باشد .

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: محمدرضا مسعود

اینجانب محمدرضامسعود کارمند دامپزشکی واولین زنبور دارشهرستان خور وبیابانک از توابع استان اصفهان که با حدود 200 کندو به زنبور داری مشغول می باشم در این سایت سعی شده دررابطه با عسلهای تولیدی ام و همچنین خواص عسل وزنبور داری مطالبی را ارسال کنم. تلفن های تماس تماس : ۰۹۱۳۳۲۳۳۲۹۵ ۰۳۲۴۴۲۲۳۳۰۳

فرستادن دیدگاه

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر