جستجوی آرشیو "شهریور, ۱۳۹۳"
شهریور
۱۷
۱۳۹۳

مشکل اصلی زنبورها در ایران استفاده بی رویه از داروها است.

محمد فرسی : مشکل اصلی زنبورها در ایران استفاده بی رویه از داروها است. نحل منفرد: دکتر محمد فرسی کارشناس مبارزه با بیماری های زنبور عسل سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه با نحل منفرد موضوع ایمنی زنبور عسل در مقابل بیماری ها را تشریح کرد و برخی روشهای درمانی را توضیح داد. با وجود آنکه دیر رسیدیم و همۀ کارکنان ، سازمان را ترک کرده بودند ، وی پذیرای ما شد و با حوصله سؤالاتمان […]

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر