جستجوی آرشیو "مهر, ۱۳۹۳"
مهر
۲۶
۱۳۹۳

مدیریت زنبورستان در فصل پاییز

مدیریت زنبورستان در فصل پاییز خلاصه شهریور ـ با آخرین انتقال کندوها را به مکان اصلی که پاییز ، زمستان و بهار در آنجا قرار خواهند داشت برگردانید .  ـ شانهای سیاه را از کندو برداشته و شانه های نیمه تازه به جایشان آویزان کنید .  ـ قابهای پر از گرده را نزدیک نقطه اقامت زنبور در داخل کندو آویزان کنید تا فاسد نشوند .  ـ زنبورهایی که در این ماه بدنیا می آیند تمام […]

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر