جستجوی آرشیو "می, 2015"
مه
19
2015

تصاویری از بوته تنگس در شهرستان خوروبیابانک

این گیاه در بهمن ماه و اولین بوته ای ای که گل دهی ان شروع و برای زنبور عسل عالی است از جوشانده چوب این گیاه جهت چربی خون استفاده میشود

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی
عسل ارگانیک خارشتر