جستجوی آرشیو "اموزش زنبورداری"
مرداد
۱۰
۱۳۹۲

کارهای که یک زنبوردار باید در طول سال انجام دهد

کارهای که یک زنبوردار باید انجام دهد:   کارهای که یک زنبوردار باید درطول یک سال انجام دهد عبارت است از:   فصل بهار:    کارهای که زنبور دار دراین فصل انجام دهد از قرار ذیل میباشد:   اولین باز دید بهاری: که این بازدید دریک روز گرم دراواخر زمستان یا اوایل بهار پس از دود دادن کندو را بازکرده ازنظر ملکه وغذای ذخیره شده وتخم ریزی مکله وهمچنین سن ملکه   تغذیه کردن کندوها: […]

مرداد
۱۰
۱۳۹۲

چگونه زنبور داری را شروع کنیم ؟

از کجا و چگونه زنبور داری را شروع کنیم ؟       با سلام : اگر شما. قصد آغاز زنبور داری را دارند و اطلاعات چندانی نسبت زنبور عسل و شغل زنبور داری ندارند . اینجانب تا جایی که توان علمی داشته باشم سعی در راهنمایی شما   می نمایم . تا شما اگر توان و امکانات زنبور داری را داشته باشید به این حرفه مشغول شده و منفعت برده باشید و اگر با مطالعه […]

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر